Výroba podvozku pro mobilheim

Výroba a montáž podvozku na mobilheim (Tiny house)